Yerinde teşvik şart

Yerinde teşvik şart

Yerinde teşvik şart

Kesintisiz büyüme için yerinde teşvik şart

1 birimlik yatırıma karşılık 3 birimlik brüt katma değer yaratma potansiyeline ve tam entegre bir yapıya sahip Türk tekstil ve hazır giyim sektörü, tüm üretim safhalarında yerli üretim yapabilecek kapasitesiyle bu benzersiz özelliğini korumak istiyor. Tekstil ve hazır giyim sektörünün yatırım teşviklerine hızlı cevap veren ve katma değerli ürün üreten bir sanayi olduğunu belirten Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası (TTSİS) Başkanı Muharrem Kayhan, "Sektörümüz 2018'de yatırım teşvik belgeleri kapsamında 10 milyar liradan fazla sabit yatırım değeri ile imalat sanayi toplamının yüzde 16.4'ünü oluşturuyor ve bu yatırımlar ile yaratması beklenen istihdam 63 binin üzerinde" bilgisini verdi.

YERİNDE TEŞVİKLER ÖNEMLİ

Uluslararası Tekstil Sanayicileri Federasyonu (ITMF) verilerine göre Türkiye, iplik, dokuma ve örme makinalarına halihazırda en çok yatırım yapan ülkeler arasında. Bu durum yatırımcıların sektöre olan güvenini ve kararlılığını gösteriyor. Sektör, yatırımlarla sürekli yenilenen ve modernleşen kapasitesi ile dünyadaki rekabette söz sahibi olmaya devam ediyor. Girişimciler bu yatırımlarını yaparken hükümet tarafından çeşitli teşvikler ile destekleniyor. Son 10 yıldan beri verilen destekler arasında en fazla bölgesel teşvikler öne çıkıyor. Ancak bölgesel teşvikler sektörün beklentilerini tam karşılayabilmiş değil. Tekstil makinalarının taşınmasının zorluğu, yaşadığı bölgeyi terk etmek istemeyen kalifiye işçilerin kaybı gibi zorluklar nedeniyle bölgesel teşvik beklenen etkiyi yaratmıyor. Bölgeler arası sosyo-ekonomik eşitliği sağlamak adına ülke için verimli bir teşvik sistemi olsa da katma değerli üretim yapan sanayiler için bölgesel teşviklerin yeterli olmadığını dile getiren Kayhan, "İhracat verilerine baktığımızda gördüğümüz, kiloda pahalı, katma değerli üretim yapan batı bölgelerinde bulunan sanayicilerine karşı, haksız rekabet ortamı yaratılmaması için kurulu işletmelerin bölge farkı gözetmeksizin yerinde teşviki büyük önem taşıyor" diyor. Sektörün büyümesi ile ilgili çözüm bekleyen diğer sorunlarsa yüksek enerji maliyetleri ve işgücü üzerindeki vergi yükü.